Bursa Gdańska

Osoby zamiejscowe mają możliwość zamieszkania w Bursie Gdańskiej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem http://bursa.gda.pl

Liceum Ogólnokształcące
"Lingwista"

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk

tel.: 58 303 30 33
fax: 58 303 33 00

email: liceum@oswiatalingwista.eu