Samodzielnie wykreujesz swoją przyszłość i sprostasz wyzwaniom dorosłego życia
My Ci w tym pomożemy...

Od roku szkolnego 2010/2011 prowadzimy rekrutację do klasy z wykładowym językiem angielskim.


PROFILE KSZTA£CENIA:

Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, dlatego sam tworzy swój profil nauczania, czyli wybiera przedmioty, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród wszystkich przedmiotów objętych podstawą programową.

Język angielski realizują wszyscy uczniowie we wszsytkich etapach kształcenia na poziomie rozszerzonym.

Proponujemy też zajęcia dla osób chcących rozwijać się artystycznie:
historię sztuki z malarstwem oraz warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę Teatru Wybrzeże.

Zadaj pytanie: zaneta.kaflinska@wp.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego "Lingwista" jest wzbogacona szeroki wybór zajęć dodatkowych. Są to:

 • Sztuka i historia sztuki
 • Filozofia
 • Warsztaty teatralne
 • Podstawy wiedzy o ekonomii i prawie
 • Przedmiotowe koła zainteresowań

NAUKA JęZYKÓW OBCYCH:

 • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego we wszystkich klasach
 • Przygotowanie fo egzaminów certyfikowanych z języków obcych
 • Możliwośc uczenia się następujących języków obcych:
  • angielskiego
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego
 • Wymiana międzynarodowa

Bogaty program imprez do których należą:
dni Narodów, dni angielskie, niemieckie, hiszpańskie, koncerty, wystawy, spektakle teatralne, wycieczki, biwaki integracyjne, dni europejskie, wieczory poezji, wernisaże

DLA UCZNIÓW SPAZA TRÓJMIASTA:

Osoby zamiejscowe mogą zamieszkać Bursie Gdańskiej

Więcej informacji tutaj

NASZE OSI¡GNIĘCIA:

 • Absolwenci studiujący na najlepszych polskich uczelniach
 • Niepowtarzalny klimat szkoły zapewniający wysoki poziom nauczania i zachęcający do aktywności i działania
 • W rankingu Gazety Wyborczej w roku 2007 drugie miejsce wśród gdańskich liceów niepublicznych, piąte wśród wszystkich liceów Trójmiasta

JESTEŚMY DLA WAS I DZIęKI WAM

Misją szkoły, obok kształcenia, jest wszechstronne zrozumienie trudności oraz wsparcie w pokonywaniu problemów, tak aby uczeń mógł samodzielnie wykreować swoją przyszłość i sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

Niezbędnym elementem do wypełnienia tej misji jest zapewnienie odpowiednich warunków, takich jak: miła, kameralna atmosfera, w której każdy niezależnie od dotychczasowych doświadczeń może się odnaleŒć i rozwijać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Nasi uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczne ze strony wykwalifikowanej kadry, która zapewni szeroko rozumianą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną młodzieży i rodzicom pomoże w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Od 1 września 2009 roku w budynku szkoły rozpoczęła działalność:

GDAńSKA PORADNIA PSYCHOLOGOCZNO-PEDAGOGICZNA "LINGWISTA",

która swoje zadania realizuje poprzez:

 • Diagnozę (psychologiczną, pedagogiczna i logopedyczną)
 • Konsultacje
 • Terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną - indywidualną lub grupową; także terapie tańcem, psychodramę, muzykoterapię, techniki relaksacyjne, psychoterapię)
 • Psychoedukację
 • Interwencję kryzysową
 • Grupy wsparcia i socjoterapeutyczne
 • Treningi i warsztaty psychologiczne, tematyczne
 • Doradztwo
 • Działalność profilaktyczną
 • Działalność informacyjną

Liceum Ogólnokształcące
"Lingwista"

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk

tel.: 58 303 30 33
fax: 58 303 33 00

email: liceum@oswiatalingwista.eu