Od 1 września 2011 roku w Gdańskim Liceum Ogólnokształcącym "Lingwista" tworzymy KLASĘ DWUJĘZYCZNĄ z wykładowym językiem angielskim.

REZERWACJA MIEJSCA W KLASIE PIERWSZEJ:

 • dla dzieci pracowników edukacji
  • bezpłatnie
 • pozostałe osoby
  • 400 zł

Rezerwacja miejsca w klasie pierwszej gwarantuje przyjęcie do liceum


Osoby zamiejscowe mogą zamieszkać w Bursie Gdańskiej

Więcej informacji tutaj

DO SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYć:

 • Karta zgłoszenia Pobierz
 • Indywidualna karta profilowa Pobierz
 • Ankieta dla kandydatów Pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • Šwiadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał - po otrzymaniu)
 • Trzy zdjecia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego (po otrzymaniu)
 • Karta zdrowia (po otrzymaniu)
 • Zaświadczenie o szczególnych osiągnięciach ucznia - dodatkowo

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych pod uwagę brane będą:

 • Suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie można uzyskać:Suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie można uzyskać:
  • z części humanistycznej - 50 punktów,
  • z części matematyczno-przyrodniczej - 50 punktów,
 • Sumę punktów uzyskujemy z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka angielskiego i trzech przedmiotów w zależności od wybranego przez siebie profilu.

Według nastepujacych wartości:

 • celujący - 19punktów
 • bardzo dobry - 15punktów
 • dobry - 11punktów
 • dostateczny - 7punktów
 • punkty uzyskane za dodatkowe osiągnięcia ucznia (udział w konkursach i olimpiadach, sukcesy artystyczne i sportowe oraz działalność na rzecz środowiska) - 24 punkty

Kandydaci przyjęci do szkoły, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, otrzymują stypendia naukowe w wysokości 100% upustu czesnego na okres całej nauki w szkole.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące
"Lingwista"

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk

tel.: 58 303 30 33
fax: 58 303 33 00

email: liceum@oswiatalingwista.eu