TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO W 2011R.

  CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO:
 • 4 maj 2011 (środa)
  • godz. 9:00
      język polski – poziom podstawowy
  • godz. 14:00
      język polski – poziom rozszerzony
 • 5 maj 2011 (czwartek)
  • godz. 9:00
      matematyka – poziom podstawowy
  • godz. 14:00
      matematyka – poziom rozszerzony
 • 6 maj 2011 (piątek)
  • godz. 9:00
      język angielski – poziom podstawowy
      język angielski w klasach dwujęzycznych
  • godz. 14:00
      język angielski – poziom rozszerzony
 • 9 maj 2011 (poniedziałek)
  • godz. 9:00
      wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
      wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      historia sztuki – poziom podstawowy
      historia sztuki – poziom rozszerzony
 • 10 maj 2011 (wtorek)
  • godz. 9:00
      biologia – poziom podstawowy
      biologia – poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      historia muzyki – poziom podstawowy
      historia muzyki – poziom rozszerzony
 • 11 maj 2011 (środa)
  • godz. 9:00
      język niemiecki – poziom podstawowy
      język niemiecki w klasach dwujęzycznych
  • godz. 14:00
      język niemiecki – poziom rozszerzony
 • 12 maj 2011 (czwartek)
  • godz. 9:00
      fizyka i astronomia – poziom podstawowy
      fizyka i astronomia – poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      filozofia – poziom podstawowy
      filozofia – poziom rozszerzony
 • 13 maj 2011 (piątek)
  • godz. 9:00
      geografia – poziom podstawowy
      geografia – poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      wiedza o tańcu – poziom podstawowy
      wiedza o tańcu – poziom rozszerzony
 • 16 maj 2011 (poniedziałek)
  • godz. 9:00
      język rosyjski – poziom podstawowy
  • godz. 14:00
      język rosyjski – poziom rozszerzony
 • 17 maj 2011 (wtorek)
  • godz. 9:00
      informatyka – poziom podstawowy
      informatyka – poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy
      język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony
 • 18 maj 2011 (środa)
  • godz. 9:00
      historia – poziom podstawowy
      historia – poziom rozszerzony
  • godz. 14:00
      chemia – poziom podstawowy
      chemia – poziom rozszerzony
 • 19 maj 2011 (czwartek)
  • godz. 9:00
      język francuski – poziom podstawowy
      język francuski w klasach dwujęzycznych
  • godz. 14:00
      język francuski – poziom rozszerzony
 • 20 maj 2011 (piątek)
  • godz. 9:00
      język hiszpański – poziom podstawowy
      język hiszpański w klasach dwujęzycznych
  • godz. 14:00
      język hiszpański – poziom rozszerzony
 • 23 maj 2011 (poniedziałek)
  • godz. 9:00
      języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
      język regionalny - język kaszubski – poziom podstawowy
      język włoski – poziom podstawowy
  • godz. 14:00
      języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
      język regionalny - język kaszubski – poziom rozszerzony
      język włoski – poziom rozszerzony
 • 24 maj 2011 (wtorek)
  Przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych:
  • godz. 9:00
      matematyka
  • godz. 10:35
      historia
  • godz. 9:00
      geografia
  • godz. 10:35
      biologia
  • godz. 9:00
      chemia
  • godz. 10:35
      fizyka

  CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO:
 • od 4 do 27 maja
  Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmo-nogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyj-nych.

Możesz zapisać sobie całą listę tematów!
Pobierz

Liceum Ogólnokształcące
"Lingwista"

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk

tel.: 58 303 30 33
fax: 58 303 33 00

email: liceum@oswiatalingwista.eu